,,Isiksus - hästi toimiv inimene vs kahjustavad toimimismustrid''

Pole kerge näha ja aru saada, et ka armastust, hoolitsemist, tugevust või tarkust võib mõnikord olla liiast. Nii, et see kahjustab inimest ennast, tema toimimist ja läbivaid tundeid ja suhteid teistega. Kuidas teada, millal on meis või teistes mingeid omadusi ja toimetulekuviise ,,parasjagu'' või ,,häirivalt/kahjustavalt palju''? Kuidas on lood minu endaga? Mida ma tunnen ära oma lähedastes ja ümbritsevates inimestes? 

Neile küsimustele otsime ja leiame vastuseid sellel koolitusel. 


Kasutan aluseks 14 jaotusega toimimismustrite mudelit. Selle põhjalikuks ja elust toodud näidetega läbi rääkimiseks ja läbi arutamiseks kulub 2 koolituspäeva. Senistes koolitusgruppides on meil olnud üli põnev. : ) Osalejad on öelnud, et see on nagu põnev draama või kuuldemäng. Ma ei räägi üksi hommikust õhtuni teooriat. Tome tüübinäiteid elust, kirjandusest ja kunstist. Osalejad täiendavad oma kogemuste, tähelepanekute ja värvikate lugudega. 

Soovi korral on osalejatel läbi teha enesemonitooring PSP isiksuseküsimustikuga. Saad teada, mis on sinu enda tugevused ja ressursid ja sellegi, kas sul on kalduvust ühes või teises üle pingutada või liiale minna. Ehk selline isiksuseomaduste isiklik ,,kasude-riskide analüüs,,. : )