Kui sa soovid kandideerida uutesse kogemusnõustaja väljaõppe õppegruppidesse, siis täida palun see registreerimisvorm!          

Email again:
Variant 1 - KANDIDEERIN TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDIGA ÕPPEKOHALE ja kinnitan, et olen tutvunud eelduste ja tingimustega ja vastan nendele tingimustele
Variant 2 - KANDIDEERIN TASULISELE ÕPPEKOHALE - olen tutvunud tasulise õppe tingmustega ja soovin, et õppe eest tasujaks ...
SOOVIN ÕPPIDA ...
VALI PALUN SULLE SOBIVAD EELINTERVJUU AJAD JA KOHAD. Ühes eelintervjuu grupis on max 25 kohta, seepärast võid märkida rohkem kui ühe sobiva aja. Osalema peab ühes intervjuugrupis.
Olen mõelnud teha kogemusnõustaja tööd ... (võid valida rohkem, kui ühe variandi)