Kui sa soovid kandideerida uude kogemusnõustaja väljaõppe õppegruppi, siis täida palun see registreerimisvorm!                      

Email again:
.
ÕPPE EEST TASUMINE - soovin, et õppe eest tasujaks ...
SOOVIN ÕPPIDA ...
VALI PALUN SULLE SOBIVAD EELINTERVJUU AJAD JA KOHAD. Ühes eelintervjuu grupis on max 15 kohta, seepärast võid märkida rohkem kui ühe sobiva aja. Osalema peab ühes intervjuugrupis.
Olen mõelnud teha kogemusnõustaja tööd ... (võid valida rohkem, kui ühe variandi)