Loov Ruum toetab inimestes ja gruppides sisemist kasvamist ja muutumist. Vaimne ja füüsiline Ruum, mis inspireerib ja hoiab. Annab teadmised, sihi ja hoitud olemise muutumiste ja kasvamiste ajas. Olen kannatlikult õppinud seda Ruumi looma ja hoidma. Saan selle luua ka Sinu või Sinu meeskonna jaoks.

Kuidas ma seda teen? Olen aastast 2004 töötamas psühholoogi, grupijuhi ja koolitajana, coachi ja superviisorina.

Jagan oma Ruumi heade inimestega. Oled oodatud! : )  

Kui sind huvitab minu enda taust siis 
minu ettevalmistus ja jätkuv toetus, et teha oma tööd hästi on selline ...
* 5 aastat psühholoogiaõpinguid ülikoolis (BAK ja MA tasandi teooria ehk rohkem kui 7000 tundi "vundamenditeadmisi" )
* Üle 5 aasta ja üle 1000 tunni erinevaid praktilisi väljaõppeid meetodite, tehnikate ja programmide kasutama õppimiseks (mittedirektiivne toetav teraapia, supervisioon, coaching, lahenduskeskne lühiteraapia, motiveeriv intervjueerimine, kriisi- ja leinanõustamine, loovmeetodid, NLP, kohalolu praktikad, "Living Emotions" programm, psühhohariduslik grupitööprogramm meeleoluhäiretega inimestele jt)
* grupi- ja individuaalnõustmistega tegelen aastast 2004; mind on õpetanud kõik minu kliendid ja nende lood
* osalen järjepidevalt supervisoonis ehk töönõustamises ja õpin kogu aeg midagi juurde, et hoida ennast "heas korras