Kogemusnõustajate väljaõpe
Tallinna Kogemusnõustajate Kool aastast 2015

Kogemusnõustajate koolitus, mida Tallinna Kogemusnõustajate Kool läbi viib  keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastusmise teemadele. Need käivad kaasas ka tõsiste haiguste ja kaotustega. Lõpetades on sul võimalik teha tööd ja toetada psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas siis kui probleemid tulevad keerulistest olukordadest, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt. Tagame kindla ja usaldusväärse kvaliteedi.  Saad küsida soovitust meie lõpetajatelt.        

Õppeprogrammi, ootused ja eeldused osalejatele, pädevused, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise tingimused ja muud väärtuslikku  leiad riikliku õppekava failist
----------------------------------
Koolitused toimuvad 2-päevaste õppesessioonidena 2-3-nädalaste intervallidega.
Koolituse kontakttundide maht on 152 akh - koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine     

Iseseisva töö maht on 48 akh = Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,    

-------------------------  

Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana. Praktiseerimise võimalusi otsitakse vajadusel koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast - füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema.
Õppegrupis praktikaanalüüsi päevi on 2 - a' 6 akh ja need toimuvad Tallinnas.
Kovisioonigrupid moodustatakse vastavalt osalejate elukohtadele, ajad lepitakse kokku osalejate vahel. Maht on vähemalt 12 akh. Kordade arvu lepivad kokku osalejad.
Kirjalik lõputöö sisaldab * enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)* kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk, eesti keeles)*   praktikakogemuse kirjeldus ja analüüs, Kokku 7-8 lk 
----------------------------------

Osalustasu tasulistel õppekohtadel 
võib erinevatel koolitusgruppidel muutuda, sõltudes võimalike riigipoolsete toetuste mahtudest. 
*     
*    Osalustasu tasutakse ettemaksuna juhul, kui see on määratud..  
*    Tasumise kohustus sätestatakse õppelepingus

*   Õppemaksu õppe katkestamisel ei tagastata. Korraldus on kehtiv ka juhul, kui õpe katkestatakse koolitusorganisatsiooni poolt, (alus - riiklik õppekava 3.1 ja 3.2.6)
*     Mõjuvatel põhjustel on võimalik kokku leppida tasumine osade kaupa tasumine (max 4 osas). Selleks on vajalik esitada õppelepingu lisana allkirjastatud taotlus-kinnituskirja osadena tasumise maksegraafiku ja tasumiste kohta.
*  Osadena tasumisel: lasub õppijal kohustus tasuda kõik osamaksed õppemaksu täismahu summani.  

______________________________

Spetsialistid saavad arvestada koolitust erialase täienduskoolitusena. 
Töötajatel on võimalus taotleda koolituspuhkust ja/või tööandjapoolset koolituskulude hüvitamist (loe huvi korral siit

-------------------------------------
Kandideerimise protsess
**    Kandideerimiseks tuleb täita kandideerimise ja eelintervjuule registreerimise ankeet, mis avaneb siis, kui uus õppegrupp kuulutatakse avatuks. 
 **   Tuleb ette nähtud ajal enne eelintervjuusid esitada motivatsioonikiri. Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV.
**    Tuleb osaleda eelintervjuul. Eelintervjuu toimub grupiprotsessina. Individuaalseid intervjuusid läbi ei viida.     
Kõik kandideerimise osad on kohustuslikud. 

------------------------------
Tööd tegevate kogemusnõustajate supervisioonid ehk tööd toetavad juhendamisprotsessid 
Supervisoonide toimumisajad, päevade kirjeldused ja registreerimisvormi leiad siit lingilt

------------------------------

Kui sul on küsimusi, siis võta ühendust!   
loovruum.assistent@gmail.com
56 696 105       
 

Kui tunned huvi edasiste koolitusgruppide vastu tulevikus, siis lisa ennast info saajate nimekirja siin vormil  
NB! Allolev ei ole alustavale koolitusele kandideerimise vorm! See siin on huvi tundjate vorm.
Email again: