Meeskondadele, tööandjatele ja psühholoogiliste koolituste huvilistele avatud õppegruppides võivad huvi pakkuda
Meeskonnakoolitused ja psühholoogilised koolitused moodulitena leiab siit
Stressi ja läbipõlemise ennetamise ja leevendamise  koolitused 3-s erinevas ajamahus  leiab siit

Stressi ja läbipõlemise  ennetamise ja leevendamise koolitus - 16 akh - koos ,,meeskonnatervise'', tööstressi ja meeskonna vaimse tervise hindamisega (COPSOQ ja EMS küsimustike alusel)  leiab siit
Tööandjakoolitus ,,Kuidas mõista, kaasta ja toetada psüühilise erivajadusega töötajaid organisatsioonis'' leiab siit
,,Gruppide juhtimise baaskoolitus'' asub siin 
,,Manipulatsiooni mustrid ja nendega toimetulek'' asub siin 
,,Isiksus - hästi toimiv inimene vs kahjustavad toimimismustrid'' (soovi korral enesemonitooring PSP isiksuseküsimustikuga)  asub siin
  
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide erialased täienduskoolitused 
Spetsialistikoolituste üksikmoodulid asuvad siin
„Koolitusprogramm töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku psüühikahäiretega“ asub siin   
,,Gruppide juhtimise baaskoolitus''  asub siin 
Programm ,,Grupitöömeetodid rehabilitatsioonitöös'' asub siin
Nõustamistehnikate ( jõustamine, väärtustamine, motiveerimine, suhtlemine, muutuste loomine) moodulid   asuvad siin  
Nõustajakoolitus asub siin

,,Loovmeetoditel töö viha ja süüga''   asub siin
,,Aitaja Vari ja Aitaja enesehoidmine''  elab siin     
,,Manipulatsiooni mustrid ja nendega toimetulek''  asub siin

,,Isiksus - hästi toimiv inimene vs kahjustavad toimimismustrid'' (soovi korral enesemonitooring PSP isiksuseküsimustikuga)  on siin