Meeskondadele, tööandjatele ja psühholoogiliste koolituste huvilistele avatud õppegruppides võivad huvi pakkuda 
Meeskonnakoolitused ja psühholoogilised koolitused;
Stressi ja läbipõlemise ennetamise ja leevendamise  koolitused;

Stressi ja läbipõlemise  ennetamise ja leevendamise koolitus - 16 akh - koos ,,meeskonnatervise'', tööstressi ja meeskonna vaimse tervise hindamisega (COPSOQ ja EMS küsimustike alusel);
Tööandjakoolitus ,,Kuidas mõista, kaasta ja toetada psüühilise erivajadusega töötajaid organisatsioonis'';
,,Gruppide juhtimise baaskoolitus'';
,,Manipulatsiooni mustrid ja nendega toimetulek'';
,,Isiksus - hästi toimiv inimene vs kahjustavad toimimismustrid'' (soovi korral enesemonitooring PSP isiksuseküsimustikuga).
  
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide erialased koolitused  
Spetsialistikoolituste üksikmoodulid;
„Psüühikahäiretega töötajate ja klientide mõistmine, kaasamine ja toetamine“;
Tugiisiku koolitus;
,,Gruppide juhtimise baaskoolitus'';
Programm ,,Grupitöömeetodid rehabilitatsioonitöös'';
,,Töö keeruliste klientidega'';
Nõustamistehnikate koolitus ( jõustamine, väärtustamine, motiveerimine, suhtlemine, muutuste loomine);
Kogemusnõustajate koolitus;       
Nõustajakoolitus;

,,Loovmeetoditel töö viha ja süüga'';
,,Aitaja Vari ja Aitaja enesehoidmine'';
,,Manipulatsiooni mustrid ja nendega toimetulek'';

,,Isiksus - hästi toimiv inimene vs kahjustavad toimimismustrid'' (soovi korral enesemonitooring PSP isiksuseküsimustikuga).

Loov Ruum on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud koolituskeskus - ID nr 37412  
Loov Ruum on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Loov Ruum koolitused kuulub Äripäeva 2022 aasta Eesti top 1% koolitusettevõtete alla. Sertifikaat avaneb siit.