„Koolitusprogramm tööandjatele ja töötajatele, kes oma organisatsioonis puutuvad kokku psüühikahäiretega“

Mida koolitus annab?  
suurem teadlikkus vaimse tervise probleemidest, psüühikahäiretest ja nende mõjudest 
vaimsete ja emotsionaalsete riskide ja probleemide äratundmine
riskitegurid ja kaitsetegurid
oskus märgata ohumärke endas, kliendis või kolleegis
oskus ja julgus aidata ennast ja kõrval olijaid
tervemad suhted, tervem õhustik
väiksem psüühiliste probleemide halvav ja häiriv mõju


1.   päev - 8 akah
Psüühikahäired - kogum erinevatest närvisüsteemihaigustest

Psüühikahäiretega seotud müüdid ja eelarvamused. Psüühikahäirete peamised põhjused.
Eneseskriining – riskitegurid ja kaitsetegurid (psühhomeetriline test)
Schostromi vaimse tervise mudel
Lühiülevaade levinumatest psüühikahäiretest 1. osa: Meeleoluhäired - depressioon ja bipolaarne häire. Tunnused, piirangud, ressursid.
Eneseskriining – stressi ja läbipõlemise näitajad (psühhomeetriline test)
Lühiülevaade levinumatest psüühikahäiretest 2. osa: Ärevushäired ja tähelepanupuudulikkuse häired. Tunnused, piirangud, ressursid.
Lühiülevaade levinumatest psüühikahäiretest 3. osa:
Psühhootilised häired, autismispektri häired. Tunnused, piirangud, ressursid. Kokkuvõte päevast.

2.   päev - 8 akh
Suhtlemine psüühikahäirega inimesega. Kontakti saavutamine. Motivatsiooni loomine. Ressursikeskne lähenemine.
Suhtlemine psüühikahäirega inimesega. Aitamise võimalused ja piirid.
Käitumine ohtliku kliendiga – seadusandluse võimalused.
Haiguskogemuse mõistmine – kogemusloo kasutamine (kogemusnõustaja kaasamine).
Abivõimalused Eestis ja abi juurde suunamine.
-----------------------------------------

Variant 2

Lühikoolitus - 8 akh
Psüühikahäired - kogum erinevatest närvisüsteemihaigustest
Lühiülevaade levinumatest psüühikahäiretest
Kuidas psüühikahäired mõjutavad tööelu
Psüühilise erivajadusega töötajate piirangud ja lahendused
Psüühilise erivajadusega töötajate erivõimed ja väärtus
--------------------------------------- 
   


Koolituse toimumise aeg: kokkuleppel tellijaga
Koolituse toimumise koht: kokkuleppel tellijaga
Osalejate arv grupis: kuni 20 inimest grupis, töö toimub psühhoharidusliku grupitöö vormis
Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi.

Koolitusel kasutatakse ...
... aktiivselt kaasavaid grupitöö meetodeid, lugusid, grupiarutelusid, praktilisi töölehti ja põhiinfot sisaldavaid jaotusmaterjale. Ei kasutata loenguformaati.Õppimine toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: vahelduvad lühiülevaated, arutelud, testid ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise ülesanded. Koolitusel kehtib grupitöö ja meeskonna konfidentsiaalsuse nõue.

Koolituselt saab kaasa kirjalikud jaotusmaterjalid ja lõõgastustehnikate kaardikomplekti printfaili  

Tagasi