Gruppide juhtimise baaskoolitus - 70 akh
Õppekava nr 4 
Õppekavarühm: psühholoogia, sotsiaal- ja käitumisteadused  

Koolitus pakub täiendavaid inimestejuhtimise ning grupiprotsesside mõistmise ja suunamise teadmisi neile, kes töötavad gruppitöömeetoditega või saavad grupiprotsesside juhtimist muul viisil tööelus kasutada – tiimijuhid, pedagoogid jt. 

Grupijuhtimise koolitus ...
• ei eelda psühholoogiaalast diplomiharidust
• sobib sotsiaalvaldkonna ja haridusvaldkonna spetsialistidele täienduskoolituseks
• sobib tiimijuhtidele
• õpe, mis keskendub sellele, mida peab oskama grupis tähele panna, millised on grupi suunaja ülesanded ja eeliseid andvad isiksuseomadused
• käsitleb nõustamise/suunamise/juhtimise põhiküsimusi ja võimalikke keerulisi olukordi
• annab kogumi tehnikaid
• käsitleb üldisi inimeste- ja enesejuhtimise põhimõtteid ning on seega käsitletav ka üldhariva koolitusena
• koosneb 6-st koolituspäevast, ühest grupisupervisioonipäevast ja iseseisvast tööst, kokku 70 ak tundi (7x8 akh loenguid-rühmatööd-praktikumi + iseseisev töö)

Omandatavad teadmised ja oskused
• tunneb olulisemaid grupiprotsesse ning oskab neid juhtida
• teab grupijuhi (nõustamis- või haridustöös) või grupi suunaja (meeskonnatöös) ülesandeid
• oskab endas arendada grupi haldamiseks vajalikke isiksuseomadusi
• tunneb grupi suunamise põhiküsimusi ja võimalikke probleemolukordi
• valdab baastasandi väärtustamise, jõustamise, motiveerimise ja stressihaldamise tehnikaid

Moodulid:
1) grupitöö ja grupiprotsessid - taust
2) grupijuhitööd toetavad isiksuseomadused; grupijuhi rollid ja oskused; grupiliikmete isiksuseomaduste mõju grupiprotsessidele jagrupi toimimisele
3) minakaitsed ja toimetulekustrateegiad grupi protsesside taustana
4) ülekandeprotsesside mõju grupile
5) baastasandi väärtustamise, jõustamise, motiveerimise ja stressihaldamise tehnikad
6) struktureeritud rühmatöö, rühmade loomine ((nõustamis- või haridustöö spetsialistide õppegruppide puhul) või meeskonna/tiimi grupiprotsesside ülesehitamine (tiimijuhtide õppegruppide puhul); praktilisi küsimusi; kokkuvõte

Läbiviimine:
6 sessiooni: 8 akh aktiivtööd + 3 pausi
1 grupisupervisioonipäev – 8 akh + 3 pausi
8-20 inimesest koosnevale grupile
töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö ja transformatiivse õppimise vormis: vahelduvad teoreetilised lühiloengud, praktilised ülesanded, rühmaarutelud, enesereflektsiooni ja grupireflektsiooni protsessid

Tunnistuse väljastammise nõuded
Õppija on läbinud min 75% kontakttundidega tööst.
Õppija on sooritanud programmis ettenähtud iseseisva töö kirjanduse alusel.
Õppija on esitanud nõutud tähtajaks arvestustöö – 6-7 lk protsessianalüüs 

Tagasi