Isiksuseomadused - ressursside esiletoomine"
5. mai 2023

Kuidas aidata kaasa, et igaüks oleks parim võimalik versioon iseendast? Sellele koolitusel keskendumegi. 

See teema on koolitaja Anneli Valdmanni koolituste "kohvris" aastast 2009. Varasemad osalejad on sageli öelnud, et see tõesti aitab neil paremini mõista isiksuseomaduste ressursse. Annab rohkem võimalusi teiste mõistmiseks ja vähendab hukkamõistmise reaktsiooni. Aitab inimloomuse laias valdkonnas luua süsteemse ettekujutuse. See on loogiline ja jääb hästi meelde. On lihtsasti kasutatav, kus iganes me inimeste keskel ka ei viibiks. Koolitaja Anneli kasutab ise seda mudelit oma psühholoogi, koolitaja ja superviisori töös kogu aeg.

Koolitus on mõeldud ennekõike sotsiaalvaldkonna professionaalidele, kes töötavad abistamise või nõustamisega seotud elukutsete valdkonnas. Kuid kasu on näinud ka pedagoogid, juhid ja teised, kellel vajadus ja soov inimesi paremini mõista või hoidvalt suunata.

Lisaks teooriale ja grupiaruteludele kasutatakse praktilisi töölehti. Osalejatel on võimalik teha isiksuseomaduste test ja hoida teema aruteludes silme ees ka iseenda skoore.

Koolituse läbinu

* tunneb ja oskab kasutada Schostromi tasakaalus ja tervikliku isiksuse mudelit;
* teadvustab enam isiksuseomaduste ressursse ning nende seost positiivse minapildi ja heaoluga;
* oskab märgata, kuidas omaduste ülevõimendumine toob kaasa riske ja väljakutseid;
* teab lihtsamaid viise isiksuseomaduste täiendavaks arendamiseks või tasakaalustamiseks;
* mõistab ja aktsepteerib enam teiste inimeste eripära ja erinevusi;
* oskab erinevate inimestega paremini suhestuda ja suhelda lähtudes enda ja teiste personaalsest isiksusemustrist       ning nende mustrite koosmõjust/vastasmõjust;
* oskab realistlikumalt valida eesmärke ja tegevusi eesmärkideni jõudmiseks;
* oskab paremini motiveerida ja jõustada (nii iseennast kui teisi);

Koolituse õppekava avaneb siit.  (õppekava nr 19)
Koolituse läbimisel väljastame koolitustõendi.


Koolitaja: Anneli Valdmann, psühholoog, koolitaja, superviisor.
Koht: Loov Ruum koolitusruumid, Pirni 7 Tallinn.
Ajakava: Kell 12.00-19.00. Päevas on kaks 15-minutilist kohvipausi ja üks tunnine lõunapaus.
Hind: 110 €/8 akh.
Loov Ruum on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Samuti saab kasutada Sotsiaalkindlustusameti täienduskoolitustoetus, mida makstakse töötavale puudega inimesele tööalase enesetäiendamise eesmärgil.
Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine (va töötukassa koolituskaardi õppekohad). Kohast loobumisel kuni 7 päeva enne koolitust tagastatakse 100% osalustasust, hilisemal loobumisel tagastatakse 50% .
Erivajadusega osalejad: Koolitusruumidel on juurdepääs liikumispuudega inimestel. Oskame arvestada vaegnägijatest ning vaegkuuljatest osalejatega. Erivajadustest kirjutage palun registreerimisvormis.
Grupi suurus: min 8 osalejat, max 20 osalejat.

Lisainfo: Hanna Valdmann, loovruum.assistent@gmail.com, 56 265 464

Teadmiseks enne registreerumist - kui oled meie juures Kogemusnõustaja baaskoolituse" või Tugiisiku koolituse" läbinud, siis on "värviringi"  süsteem Sulle juba tuttav ja antud koolituse sisu juba suuremas osas läbitud!
Registreerumiseks täida palun vorm:

Email again:
Soovin osaleda...
Tasumine
Kinnitan...