Koolitusmoodulid sobivad
**    mistahes organisatsiooni meeskonnatöö ja koostöö efektiivsemaks muutmiseks; meeskonna sisekliima parandamiseks; meeskonna ja meeskonnaliikmete ressursside tundmaõppimiseks;
**   sotsiaalvaldkonna spetsialistidele erialaseks täiendkoolituseks - nt sotsiaaltöötajad, pedagoogid, sotsiaalvaldkonna suunajad-arendajad
**   psühholoogiliste koolituste huvilistele avatud õppegruppides

Loe siit varasemaid meeskonnakoolituste arvamuslugusid

Igat moodulit on võimalik tellida eraldi või koostada neist meeskonnale sobiv programm. 
Grupi suurus 6...20 in.
Pakutavad moodulid on ajamahus a´ 4-8 akh
4 akadeemilist tundi on minimaalne soovituslik teema käsitlemise aeg, 8 akadeemilise tunni jooksul on teemasid võimalik käsitleda detailsemalt 
Koolitusi on võimalik tellida organisatsioonile või grupile, kui on koos min 5 osalejat.  

 
Kui leiad siit loetelust midagi huvitavat või soovid rätsepatööna oma koolitust kokku panna - võta ühendust! : ) 

Isiksus
Isiksuseomadused – sünnipärased ja omandatud (test).
Kuidas on isikuomadused ressursside ja takistustena?
Tugevused ja nõrkused.
Kas takistavaid isiksuseomadusi saab muuta?
Kas edu tagavaid isiksuseomadusi saab arendada?

Suhtlemine 1 - Suhted ja suhtlemine
Suhtlemismustrid (test)
Töö suhtlemisviisidega

Suhtlemine 2 - Enesekehtestamine
Enesekehtestamise tehnikad

Suhtlemine 3 - Manipuleerimine
Manipulatiivsete suhtlusmustrite tundmine
Manipulatiivsetele suhtlusmustritele vastamine

Suhtlemine 4 - Grupiprotsessid
Grupiprotsesside ABC
Grupiprotsesside suunamine

Suhtlemine 5 - Meeskonnatöö
Meeskonna tajumine
Meeskonnatöö edendamise tehnikad

Arenguresurss 1 - Probleemilahendusoskus
Probleemilahendustehnikad

Arenguresurss 2 - Töö eesmärkide saavutamiseks
Isiklikud eesmärgid, tööalased eesmärgid
Eesmärkide seadmine
Töö eesmärkide saavutamiseks – milles see seisneb?
Kuidas eesmärgid reaalsuseks muuta? (tehnikaid)

Arenguresurss 3 - Tegevuskavad
Isikliku või meeskonna tegevuskava loomise tehnikad

Arenguresurss 4 - Muutused töökohal
Pikaajaliste või suurte muutustega toimetulek meeskonnana.
Pikaajaliste või suurte muutustega toimetulek meeskonnaliikmena

Motiveerimine 1 - Uskumused ja hoiakud
Läbivad uskumused ja hoiakud
Kuidas on minu uskumused seotud stressiga
Kas takistavaid negatiivseid uskumusi ja hoiakuid saab muuta?

Motiveerimine 2 - Väärtused
Isiklikud väärtused
Organisatsiooni väärtused

Meeskonnaliikmete väärtused
Erinevate väärtuste kokkusobitamine
Meeskonna väärtuste loomine

Motiveerimine 3 - Ressursid ja vajadused
Meeskonna ja meeskonnaliikmete võimete ja vajaduste kaardistamine

Motiveerimine 4 - Motivatsiooni allhoovused
Ülekandeprotsessid

Motiveerimine 5 - Motivatsiooni allhoovused
Toimetulekustrateegiad, kaitsestrateegiad
Kas need võivad mind või minu tööd ka kahjustada?
Kas minakaitseid ja toimetulekustrateegiaid saab muuta?
Toetavamad ja kahjustavamad kaitsekäitumised ja toimetulekuviisid

Motiveerimine 6 – Karjääri mõju
Töö sobivus (kutsevaliku, võimete ja huvide test)
Kuidas teha tööd edukamalt ja pingevabamalt?
Töö seos stressi, depressiooni ja läbipõlemisega

Motiveerimine 5 - Tehnikad
Motiveerimistehnikad

Motiveerimine 6 - Arenguvestlused
Motiveerimistehnikad arenguvestluse kontektis

Õpetama õpetamine
Kuidas õpetada uut töötajat või kolleegi tulemuslikult ja mõjusalt?
Kuidas juhendada uut töötajat või kolleegi tulemuslikult ja mõjusalt?
Õpetamise ja juhendamise uuemad metoodikad ja tehnikad

Stressihaldamine 1 - Stress, läbipõlemine, depressioon – mis need on?
Keda ohustab? Kes on kaitstud?
Stressi, depressiooni ja läbipõlemise mõju – kui paljusid puudutab, mida teeb elu ja töövõimega
Stressi, depressiooni ja läbipõlemise äratundmine ja põhjused
Kuidas stress, depressioon ja läbipõlemine mõjutavad elu, tööd ja suhteid (Schöstromi mudel)

Stressihaldamine 2 – Stressijuhtimine läbi lõõgastustehnikate
Stressijuhtimise põhimõtted
Lõõgastustehnikad

Stressihaldamine 3 – Mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikad
Töö negatiivsete automaatmõtetega
Lahenduskesksed tehnikad
Visualiseerimistehnikad

Nõustaja ABC
Nõustamistehnikad ja nõustamise põhitõed

Grupijuhtimine
Grupiprotsesside mõistmine ja juhtimine - 48 akh programm

Keskkond - toetaja või häirija?
Värvipsühholoogia
Värvide mõju

Töö ja tervis
Füüsiline tervis ja töö
Kuidas läbi füüsilise tervise toetada töötegemist ja psüühilist heaolu? (toitumine, liikumine, ravimid, toidulisandid, elustiil jmt)
Kuidas puhata?

Töö ja pere
Pere ja tööelu tasakaal – ressurss tööelus

Kriis töökohal
Kriisihaldamise tehnikad töö kontekstis

Erivajadusega töötaja töökohal
Psüühilise erivajadusega töötaja – probleemide galerii ja taust
Psüühiliste erivajadusega töötajate võimalikud piirangud
Psüühiliste erivajadusega töötajate eriomased ressursid
Psüühiliste erivajadusega töötajate toetamine töökohal (tööandjad, juhid, kolleegid)

Töölt lahkumine ehk out-placement
Töölt lahkumise ettevalmistamine - out-placement-meetodid
Uue karjääri ettevalmistamine

Õppekava nr 1
Õppekavarühm: psühholoogia, sotsiaal- ja käitumisteadused  

Tagasi